Day: January 31, 2022

औंध किवळे रस्त्याच्या धर्तीवर आता मुंबई पुणे रस्त्यावर बलात्कार?

एखाद्याने, एखाद्यावर आपल्या ताकदीचा, बळाचा, रुतब्याचा, ओहोद्याचा, धोरणाचा, निर्णयक्षमतेचा वापर करून, त्याला आपल्या मर्जीप्रमाणे वागण्यास…

×