Day: July 23, 2021

घनकचरा विलगिकरण, सत्ताधारी भाजपाईंचा प्रायोगिक तत्वावरचा घोळ!

प्रायोगिक तत्वावर कचरा संकलन आणि विलगिकरण करण्यासाठी इंदौर येथील बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स या सेवाभावी(?)…

×