Day: July 29, 2021

महाराज, ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं, कुणाचं फळफळतं, कुणाचं जळफळतं!

सह शहर अभियंत्यापासून लिपिकांपर्यंत अनेक बदल्या, बढत्या आणि खांदेपालट आणि त्याचबरोबरीने काही ठेकेदार, सल्लागारांवर कारवाई…

×